Các hợp âm cần biết khi chơi đàn Guitar

Khi đánh đàn guitar một điều quan trọng cần biết là hợp âm, hãy cùng 3rr0rists tìm hiểu nhé.

“Nếu tôi không tập luyện 1 ngày, tôi biết; 2 ngày, những người chỉ trích biết; 3 ngày, mọi người đều biết.”
~ Jascha Heifetz – Nghệ sĩ violon lừng danh thế giới

Công thức hợp âm và viết tắt

Các note cho bất kì hợp âm nào đều có thể tìm thấy bằng cách sử dụng công thức đúng và âm giai trưởng từ tone của hợp âm. Bảng dưới đây liệt kê công thức và viết tắt của hầu hết các hợp âm cần thiết được sử dụng nhiều. Một hợp âm cần được xây dựng từ các note âm giai trưởng và công thức đúng. Ví dụ: Nếu hợp âm là “Cm7”, công thức là 1-b3-5-b7 và tone là C. Nên, khi đặt vào đúng note của âm giai, note cho “Cm7” là C-Eb-G-Bb.

Các hợp âm chuyển đổi

Hợp âm chuyển đổi là hợp âm với các note hợp âm được điều chỉnh tăng lên hoặc hạ xuống nửa cung. Các note được điều chỉnh ở trong dấu ngoặc đơn. Bất kì sự chuyển đổi nào chỉ áp dụng cho note đó thì nằm trong dấu ngoặc đơn.

Hợp âm trầm chuyển đổi và đảo ngược

Đảo ngược là hợp âm sử dụng một note khác của hợp âm thay cho note gốc ở note trầm nhất của hợp âm. Việc đảo được ghi chú bằng dấu gạch. Note dưới dấu gạch là note trầm (bass). Ví dụ G/B sẽ cho biết hợp âm G với note trầm là note B.
Hợp âm chuyển đổi note trầm là hợp âm không có tone hợp âm như note trầm nhất hay note bass. Ví dụ hợp âm F/G tức là hợp âm F với note G là note thấp nhất hay là note trầm.

Làm gì nếu không biết hợp âm?

Nếu lướt qua một hợp âm chưa biết, cần phải…
1) Xây dựng nó – Xây dựng kiểu hợp âm riêng cho mình từ các note được sử dụng.
2) Tra tìm – Tìm online xem trong sách bách khoa về hợp âm.
3) Đơn giản hóa nó – Bỏ đi những note màu sắc và ngắt hợp âm xuống còn hợp âm 3 hay hợp âm 7.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *