3rr0rists là nơi chia sẻ các kiến thức cũng như các phần mềm liên quan đến hệ điều hành Mac OS X và IOS. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với các bài viết có nội dung phản động, gây rối và các vấn đề liên quan đến pháp luật Việt Nam.